Producten

Bij het uitvoeren van de verificatieonderzoeken blijkt zeer regelmatig dat de websites van intermediairs niet of niet volledig voldoen aan de CIRE vereisten. Zo ontbreken vaak een privacy statement, algemene voorwaarden of een klachtenprocedure.

CIRE heeft daarom TQIS (Trusted Quality and Integrity Solutions) gevraagd om standaard documenten te ontwikkelen voor intermediairs om snel en eenvoudig te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. TQIS is gespecialiseerd in kwaliteits-en integriteitoplossingen en biedt compliance bouwstenen aan, zoals juridische documentatie. CIRE vertrouwt er op intermediairs hiermee extra van dienst te kunnen zijn en hen hierbij te ondersteunen om het CIRE transparantiekeurmerk te behalen.

Product Bedrag excl. btw
Algemene Voorwaarden

Bescherm jouw bedrijfsbelangen met goede algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn geschikt voor intermediairs en zijn generiek opgesteld. Je kunt de voorwaarden eenvoudig aanpassen naar jouw organisatie en dienstverlening.

€ 99,00
Klachtenprocedure

Zorg voor een duidelijke klachtenregeling. Elke intermediair is zelf verantwoordelijk voor de klachtafhandeling indien de klacht toeziet op de werving. Gebruik deze klachtenprocedure voor de juiste afhandeling van een klacht. Je kunt de klachtenprocedure eenvoudig aanpassen aan jouw situatie en dienstverlening.

€ 49,00
Privacy statement

Voldoe aan de AVG. Dit privacy statement beschrijft waarom en hoe je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en biedt informatie over de rechten van personen. Je kunt het privacy statement eenvoudig aanpassen aan jouw organisatie en dienstverlening.

€ 99,00
Procedure rechten van betrokkenen

Voldoe aan de AVG en geef gehoor aan mensen die een beroep doen op hun privacy rechten. Met dit document zorg je ervoor dat jouw processen en interne organisatie is ingericht op deze rechten. Je kunt de procedure eenvoudig aan passen aan jouw situatie en dienstverlening.

€ 49,00
Privacy statement en ondersteuning

Voldoe aan de AVG. In een Privacy Statement beschrijf je waarom en hoe je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en biedt informatie over de rechten van personen. Met ondersteuning bieden wij je hulp of advies bij het invullen van dit document.

€ 199,00
Procedure rechten van betrokkenen en ondersteuning

Voldoe aan de AVG en geef gehoor aan mensen die een beroep doen op hun privacy rechten. Met dit document zorg je ervoor dat jouw processen en interne organisatie zijn ingericht op deze rechten. Met ondersteuning bieden wij je hulp of advies bij het invullen van dit document.

€ 95,00
Algemene Voorwaarden en ondersteuning

Bescherm jouw bedrijfsbelangen met algemene voorwaarden. Liever algemene voorwaarden meer op maat? Of heb je hulp of advies nodig? Met ondersteuning bieden wij je hulp of advies bij het invullen van dit document.

€ 199,00
Klachtenprocedure en ondersteuning

Zorg voor een duidelijke klachtenregeling. Elke intermediair is zelf verantwoordelijk voor de klachtafhandeling indien de klacht toeziet op de werving. Met ondersteuning bieden wij je hulp of advies bij het invullen van dit document.

€ 95,00

Pakketten

Product Bedrag excl. btw
Aanbod - standaard doc.

Zeker weten dat je voldoet aan de CIRE vereisten voor een website. Bestel de benodigde documenten in één keer. Je kunt de documenten eenvoudig aanpassen aan jouw situatie en dienstverlening. Dit pakket bevat de volgende documenten:

- Algemene voorwaarden
Bescherm jouw bedrijfsbelangen met goede algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn geschikt voor intermediairs en zijn generiek opgesteld.

- Klachtenprocedure
Zorg voor een duidelijke klachtenregeling. Elke intermediair is zelf verantwoordelijk voor de klachtafhandeling indien de klacht toeziet op de werving. Gebruik deze klachtenprocedure voor de juiste afhandeling van klachten.

- Privacy statement
Voldoe aan de AVG. Dit privacy statement beschrijft waarom en hoe je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en biedt informatie over de rechten van personen.

- Procedure rechten van betrokkenen
Voldoe aan de AVG en geef gehoor aan mensen die een beroep doen op hun privacy rechten. Met dit document zorg je ervoor dat jouw processen en interne organisatie is ingericht op deze rechten.


  € 275,00
  Aanbod - documenten en ondersteuning

  Naast het aanbieden van de juridische documenten, biedt TQIS ook de mogelijkheid voor hulp en ondersteuning bij het invullen van de juridische documentatie. Dit pakket bevat de volgende documenten, waarbij de ondersteuning in de prijs is inbegrepen:

  - Algemene voorwaarden
  Bescherm jouw bedrijfsbelangen met goede algemene voorwaarden.

  - Klachtenprocedure
  Zorg voor een duidelijke klachtenregeling. Elke intermediair is zelf verantwoordelijk voor de klachtafhandeling indien de klacht toeziet op de werving.

  Privacy statement
  Voldoe aan de AVG. Dit privacy statement beschrijft waarom en hoe je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en biedt informatie over de rechten van personen.

  - Procedure rechten van betrokkenen
  Voldoe aan de AVG en geef gehoor aan mensen die een beroep doen op hun privacy rechten.

  € 575,00

  Winkelwagen